BME VBK HK

Martos Radio

Köszöntő

Üdvözlünk a BME Vegyészmérnöki és Biomérnök Kar Hallgatói Képviseletének blogján! Az oldalon híreket találhatsz az Egyetemről, a Karról és a Hallgatói Képviseletről. Valamint megtalálhatóak a vegyeszhk.hu hírei és a kari rendezvényeken készült fotók is.

Hasznos oldalak

kepekMartos Radio Martos Csocso Martos Radio Blog szmotyi.hu BME Kornyesz

 

Események/Kapcsolat

HK Iroda: Martos Flóra Kollégium, 1111. Budapest Stoczek József u. 5-7. I.em. 141. Tel/Fax:06-1-463-3779 Honlap:www.vegyeszhk.hu Levelezőlisták:Feliratkozás Képviselők:Megtekintés

VBK HK a közösségi oldalakon

VBK HK on FacebookVBK HK on Twitter

Címkék

ajándékbolt (1) állam (1) állás (5) állásbörze (9) AP (13) arspresso (17) Ars Presso (9) árvíz (1) ballagás (8) befizetés (1) beköltözés (2) beléptető (1) beruházások (2) beszámoló (1) beszéd (1) biomérnök (2) blog (2) Bográcskör (1) bogrács kör (1) borozó (1) börze (3) buli (79) campus (2) ch (2) Címkék (2) cipősdoboz (1) dékáni tanács (3) demján (5) demonstráció (22) demonstrátor (1) diplomamunka (2) doktori iskola (1) ebme (6) efott (3) egyetem (368) ehk (16) előadás (2) eltűnt (1) EN (1) erasmus (8) érdekesség (3) eredmény (17) esd (1) esélyegyenlőség (1) étrend (1) évkönyv (1) ezk (2) FEB (2) felező (5) fellebbezés (9) fellebezés (1) felújítás (12) fesztivál (1) foci (2) fórum (18) ftv (61) fun (6) GAEV (1) gólya (39) gólyatábor (5) gólyatanács (1) gólya bál (13) Grofcsik (2) gyűrű (1) gyűrűavató (3) gyűrűrendelés (1) habár (1) hajó (3) halasztott vizsga (1) hallgatói kezdeményezés (2) hallgatói véleményezés (1) határidő (102) hírek (895) hk (85) hkt (2) höok (35) iaeste (1) időpont (1) időpontok (71) index (1) innováció (1) internship (1) iroda (1) jegesest (8) jelentkezés (3) jótékonykodás (1) karest (3) kari bme (15) kari tanács (1) kávézó (1) KBME (1) kémlelő (5) kémszám tábor (1) képek (52) képviselők (1) Képzés (1) kérdőív (3) kérvény (1) kérvények (1) kiállítás (1) kiáltvány (1) kifizetés (2) kitüntetés (1) KKPV (4) koli (110) kolimentor (2) költözés (3) költségcsökkentés (5) költségtérítés (4) koncert (1) kondi (2) konferencia (7) könyv (2) könyvtár (1) köpeny (1) körexpo (1) körexpó (1) középiskola (1) középiskolások (1) köztársasági ösztöndíj (1) közvélemény (30) kth (3) külföld (14) Külföld (1) külügyi börze (1) kutatóegyetem (1) kvíz (9) kvízest (6) levél (1) maradvány keret (3) martos (65) martos csocso (53) martos rádió (9) média (1) mentor (16) mentor kör (2) Mester (5) Mestertábor (2) mestertábor (2) mikulás (3) mikulás kupa (2) miszisz (1) mrk (1) MSc (5) msc (10) mta (1) MŰHAL (1) műhely (3) MŰHELY (1) munka (2) Neptun (1) neptun (5) net (5) nyár (1) nyári egyetem (1) nyelvtanulás (1) nyeremény (7) nyílt nap (1) Odooproject (1) OHV (13) ohv (4) oktatás (56) OMIKK (2) omikk (14) önkéntes (1) önkéntesség (1) önkéntes nap (3) ösztöndíj (76) OTDK (1) pályakezdés (2) pályázat (213) petíció (1) PhD (1) phd (2) plazma (5) program ajánló (274) rádió (3) réffy kupa (3) reklám (2) represso (5) Sakk (1) sakk kör (4) SE (1) segítség (3) shows sonka (8) sör (1) sörváltó (1) sport (90) státusz (1) Stúdió (1) studió (1) szabályzat (2) szakdolgozat (1) szakirány (1) szakmai gyakorlat (5) szakmai nap (1) szasz (3) szavazás (13) szilveszter (1) szkéné (11) SZKT (1) szmsz (2) szobabeosztás (7) szobajelentkezés (2) szoctám (51) tábor (3) tagtoborzás (4) tánc (3) tankönyv (1) tanterv (1) tartozás (1) terem (1) teremigénylés (4) terem igénylés (4) testnevelés (2) tisztújítás (23) tisztújítása (1) tjsz (1) továbbképzés (1) tür (1) túrázás (1) tutor (3) tűz (1) TVK (1) tvsz (1) TVSZ (1) újságírás (1) ülés (1) ünnepség (1) utánpótlás (10) utazás (3) várólista (4) vbk (4) vegyésznapok (35) vegykonyha (2) vénusz kupa (1) verseny (43) videó (25) vonat (1) záróvizsga (2) zene (8) zöld (1) Zöld diploma (1) Címkefelhő

Félévkezdéssel kapcsolatos legfontosabb teendők

2011.08.24. 11:40 Antal Dávid

KTH Hírlevél a hallgatóknak

2011. augusztus 23.

Félévkezdéssel kapcsolatos legfontosabb teendők 

Az alábbiakban a félévkezdéssel kapcsolatos legfontosabb teendőkről és határidőkről tájékoztatjuk. Kérjük, tájékoztatónkat szíveskedjék alaposan átolvasni, mert az abban foglalt kötelezettségek teljesítésével és határidők betartásával sikeres félévkezdését biztosíthatja.

A hallgatói webes felületen részletes tájékoztatást adunk a félévkezdéssel kapcsolatos teendőkről. Kérjük, ezt figyelmesen olvassák el. A tájékoztatás nem teljes körű, mindössze a figyelemfelhívás célját szolgálja, és nem menti fel a hallgatót az alól, hogy a rá vonatkozó szabályokat mélységében és részleteiben megismerje.

 

A 2011/12-es tanév végén, 2012 nyarán ismét sor fog kerülni a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (a továbbiakban TVSZ) 3. § (6) bekezdésben meghatározott, az előrehaladás sebességét ellenőrző, ún. n*15, valamint az ún. kétszeres idő szűrésre.

 

A) A BME egyoldalú elbocsátó nyilatkozattal megszünteti azoknak a 2007. szeptember 1-jével kezdődően jogviszonyba került hallgatóknak a jogviszonyát, akik

·         első alap- vagy mesterképzésben vesz részt,

·         legalább két lezárt aktív félévvel rendelkeznek, és

·         a tavaszi félév vizsgaidőszakának lezárása után az összes megszerzett kreditjeik száma nem éri el az összes addigi aktív félévei számának tizenötszörösét

 

Ennél az ún. n x 15-ös szűrésnél a következő további megkötések érvényesek:

·         A szabadon választható tantárgyakból teljesített kreditek legfeljebb a tantervben meghatározott szabadon választható tantárgyakra vonatkozó kredit keret mértékéig vehetőek figyelembe, kivéve a felzárkózást segítő szabadon választható tantárgyak kreditjeit, amelyekből alapképzésben legfeljebb 10 kredit korlátozás nélkül figyelembe veendő.

  • Az első alapképzés fogalmát a TVSZ VI. értelmezése adja meg. E szerint: 
    • Ha a hallgató párhuzamosan több képzésben is részt vesz, akkor csak a korábban megkezdett képzés minősül elsőnek.
    • Nem minősül elsőnek a képzés, ha olyan képzési ciklushoz tartozik, amelyik ciklushoz tartozó másik képzésben a hallgató már végbizonyítványt szerzett.

·         A tavaszi félév vizsgaidőszakának lezárása után elvégzett, a hallgató által megszerzett kreditekre vonatkozó ellenőrzés az időben ezt követően megszerzett krediteket nem veszi figyelembe.

·         Az ellenőrzések során az adott szakra történt felvételt megelőzően megszerzett, majd befogadtatott kreditek nem vehetők figyelembe.

·         Ha a hallgató az adott szakra történt felvételt megelőzően megszerzett kreditekkel rendelkezik, akkor ezek befogadása után a KTB-hez kérvényt adhat be az ellenőrzések módosítására.

 

B) A BME egyoldalú elbocsátó nyilatkozattal ugyancsak megszünteti azoknak a hallgatóknak a jogviszonyát, akik a végbizonyítványt a tanulmányok megkezdésétől számított, a képzési és kimeneti követelményekben, illetve a szakmai követelményekben szereplő képzési idő kétszeresének letelte előtt nem szerzik meg. Amennyiben a hallgató átvétellel került a BME-re, akkor az átvételtől a végbizonyítvány megszerzéséig rendelkezésre álló időt a KTB határozza meg;

 

Ez az ún. kétszeres idő ellenőrzés tehát finanszírozási formától, képzési szinttől és tagozattól függetlenül – a doktori képzés kivételével – valamennyi képzésre vonatkozik.

 

Jelezzük továbbá, hogy a Térítési és Juttatási Szabályzat (a továbbiakban TJSZ) 7. § (5) bekezdése alapján a 2007. szeptember 1-jével kezdődően után beiratkozott hallgatókat költségtérítéses képzésbe kell átsorolni, ha a hallgatóra vonatkozóan egyszerre teljesül, hogy

o   tanulmányai során az utolsó két aktív félévében nem szerezte meg az adott szak mintatantervében az adott időszakra előírt kreditmennyiség 50%-át (tehát ebben az esetben nem az összes, hanem csak az utolsó két aktív félév kerül figyelembe vételre, szemben az n*15 szűréssel), továbbá

o   az adott képzése keretében egynél több befejezett aktív félévvel rendelkezik.

o   Az adott szakon tanuló, államilag támogatott képzésben részt vevő hallgatók esetén az átsorolással érintett hallgatók száma az államilag támogatott képzésben részt vevő hallgatók legfeljebb tizenöt százalékáig terjed. Amennyiben e mértéket meghaladó hallgatót kellene átsorolni költségtérítéses képzési formára, az összesített korrigált kreditindexe alapján legjobban teljesített hallgatókat az átsorolás alól mentesíteni kell.

 

 

A BME megszünteti a hallgatói jogviszonyt abban az esetben is, ha a hallgató egymást követő két félévre vonatkozóan nem jelentette be sem tanulmányai folytatását, sem annak szüneteltetését a TVSZ 3. § (6) bekezdés alapján, vagy ha (erre vonatkozó elfogadott kérelem nélkül) a képzési idő felénél (félévekben felfelé kerekítve) több összes passzív félévet vett igénybe.

 

Ezúton is javasoljuk, hogy a fentiekben ismertetett elbocsátási okokra a következő féléves bejelentkezés és tantárgyfelvétel, valamint a tantárgyak teljesítése során legyenek kiemelt figyelemmel, valamint javasoljuk a TVSZ, illetve a TJSZ, mint a hallgatókra irányadó, kiemelkedően fontos szabályzat tanulmányozását!

 

 

Sikeres félévet kívánva:

 

Központi Tanulmányi Hivatal

A bejegyzés trackback címe:

https://vegyeszhk.blog.hu/api/trackback/id/tr353175606

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.